ZDE PODlehnete…
…návrhům, co mají duši.

Malý zvenčí, velký zevnitř

Strohý v konceptu, bohatý na detail

Kdo jsme?

Jsme sehraný tým, který preferuje práci v kolektivu. Vzájemně se doplňujeme a ctíme naše hodnoty.

ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

V jeho návrzích je znát koncepční přístup. Soustředí se na propojení architektury s technickým řešením budov. Za hlavní považuje sledovat individuální zájmy klientů, ke kterým přistupuje jako k partnerům – otevřeně a upřímně. Při samotné tvorbě návrhů se řídí heslem “Od konceptu k detailu”.

Sledujte nás

Facebook

Instagram

Linkedin

Adresa

Ku Ptáku 96/3

28401 Kutná Hora

Česká republika

Kontakt

zdenek.podlaha@architektpodlaha.cz

+420 721 975 757

jana.podlaha@architektpodlaha.cz

+420 725 785 091

Adresa

Ku Ptáku 96/3

28401 Kutná Hora

Česká republika

Sledujte nás

Facebook

Instagram

Linkedin

Přejít nahoru